av欧美日韩亚洲群交

av欧美日韩亚洲群交

番木鳖忌见铁器,锅内,黄土拌炒焦黄为度,石臼中捣磨,用细筛筛去皮毛,捡净末,山芝麻去壳酒炒,各五钱,乳香末箬叶烘出汗五钱,穿山甲黄土炒脆一两。赤、黑、绿豆各二十一粒,珍珠一分,银簪一枝,洗净油气,水二碗太上五神茶经验广集∶治伤风咳嗽,发热头痛,伤食吐泻,陈细六安茶一斤,山楂蒸麦芽、紫苏、陈皮、浓朴、干姜俱炒各四两,磨末,瓷器收贮高燥处,大人每服三钱,小儿一钱,感冒风寒葱姜汤下;内伤,姜汤下;水泻痢疾,加姜水煎,露一宿,次早空心温服。

敏按∶刘启堂经验秘方∶长生果一名落花生,又名落地生,不可与黄熟瓜同吃,吃则立死。内容:藻异∶名羊齿,产阴地,如秋海棠。

一切内外痔∶急救方用臭梧桐叶七片,瓦松七枝,皮硝三钱,煎汤熏洗,神效。黄熟瓜即香瓜,非长而白色可以腌吃之黄瓜也,始知俗传之误。

庚申,予于晋齐处见琼州山漆,圆如芋,皮光,色黄白,肉黄如金,云琼人珍之,名野山漆。又木本亦有金不换。

或煎汤洗手足亦可。内容:金沙江志∶产东川者,味似参,较苦。

难产家宝方∶鸟不宿叶一两,甘草五钱,好酒二碗,煎一碗,或一次、二次服,即产。 如无情化有情,乃阴乘阳气,有情化无情,乃阳乘阴气。

Leave a Reply